Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je VISIT COMPANY s.r.o., IČO: 04402715, DIČ: CZ04402715, se sídlem Ovenecká 1072/17, Praha 7

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě vašeho nákupu vstupenky nebo na základě vaší registrace na stránkách www.oneteam.store a vytvoření vašeho osobního profilu.

Při nákupu vstupenky shromažďujeme tyto osobní údaje

  1. jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení vstupenky či jiného zboží
  2. další údaje vyžadované pořadatelem, které jsou nezbytné pro řádné uskutečnění akce

K jakým účelům osobní údaje využíváme?

Pro účely plnění smlouvy o prodeji vstupenky, kterou jsme s vámi uzavřeli, tj. za účelem:

  1. doručení vstupenky
  2. informování o změně termínu nebo místa konání akce, o zrušení akce, o dalších detailech a náležitostech akce
  3. kontroly vstupenky a umožnění vstupu na akci
  4. vyřízení reklamace a případného vrácení vstupného

Mohu svůj profil zrušit?

Svůj profil můžete kdykoliv zrušit a zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme pouze do doby uskutečnění akce, popř. do doby vypořádání nároků zákazníka vzešlých z účasti na akci, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu VISIT COMPANY, např. pro účely vyřízení či uplatnění našich nároků.

Údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni; po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiný účel než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek od VISIT COMPANY), zpracováváme vaše osobní údaje až do odvolání souhlasu, max. však 3 roky.

Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné?

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě; pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám prostřednictvím VISIT COMPANY prodat vstupenku nebo vytvořit profil.

Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek od VISIT COMPANY), poskytujete takový souhlas dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení mých požadavků?

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

VISIT COMPANY bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Jakým způsobem VISIT COMPANY zajišťuje ochranu osobních údajů?

Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na naši e-mailovou adresu: info@posedlidakarem.cz

NAPIŠTE, RÁDI O VÁS USLYŠÍME

Chceš se na něco zeptat? Napiš, neexistuje špatný dotaz!
info@posedlidakarem.cz

Chceš se stát partnerem akce? Tak na co čekáš?
partneri@posedlidakarem.cz

Potřebuješ akreditaci nebo podklady pro média? Ozvi se!
media@posedlidakarem.cz